Moderna Fastigheter förvärvar 10 000 kvm industrimark i Bäckebol

2015-06-04

 

Moderna Fastigheter och Svenska Lagerlokaler förvärvar 10 000 m2 industrimark i Bäckebol mitt emot IKEA köpcenter. Målet är att bygga vidare på succén från Backa Företagspark och bygga Bäckebol Företagspark med 36 lokaler i bostadsrättsform.

Byggnationen beräknas vara färdigställd under 2016.