Välkommen till Moderna Fastigheter

Entreprenörsdriven fastighetsutveckling

Moderna Fastigheter utvecklar bostäder och kommersiella lokaler både i projektform och i egen förvaltning. Sedan starten 2012 har vi utvecklat ett tiotal projekt med en sammanlagd yta på 40 000 kvm.

Vi utvärderar ständigt nya möjligheter och målet är alltid detsamma – att skapa bostäder, lokaler och miljöer som överträffar det förväntade. Vi kallar det för entreprenörsdriven fastighetsutveckling.