Välkommen till Moderna Fastigheter

Entreprenörsdriven fastighetsutveckling

Moderna Fastigheter utvecklar bostäder och kommersiella lokaler både i projektform och i egen förvaltning. Sedan starten 2012 har vi utvecklat ett tiotal projekt med en sammanlagd yta på 40 000 kvm.

Vi tänker kreativt, utvärderar ständigt nya idéer och kan agera snabbt på möjligheter. Målet är dock alltid detsamma – att skapa bostäder, lokaler och miljöer som överträffar det förväntade. Vi kallar det för entreprenörsdriven fastighetsutveckling.