Katrineberg

Flerbostadshus nära Mölndals centrum

Fastigheten, som ligger ett par hundra meter från Mölndals centrum, införskaffades 2016 med avsikten att utveckla bostäder. Tillsammans med Kanozi Arkitekter har ett förslag framarbetats innehållande ett flerbostadshus med ett 80-tal bostäder, lokaler och parkeringsgarage. Förslaget fick positivt planbesked under 2016.

Arkitekt

Kanozi Arkitekter

Område

Mölndal

Antal bostäder

80 st

BTA

7 000 kvm

Projektpartner

Västprojekt AB