Autolounge

Moderna Fastigheter erbjuder 4000 m2 mark för nybyggnation och etablering av verksamhet i Viared Industriområde. Möjlig lokalyta upp till 2500 m2 och 40 p-platser. Lämplig som kontor, lager, showroom, biluppställning, verkstad mm. Möjligt att kombinera olika verksamheter. Anpassas efter behov.

Kontakta oss för mer information.

Område

Viared

Tomtstorlek

4000 kvm

Lokalyta

2500 kvm

Byggstart

2021