Moderna Fastigheter utvecklar innovativa ungdomsbostäder i Mölndal

2015-07-02

Moderna Fastigheter har tillsammans med Västprojent köpt en välbelägen industrifastighet om 4000 m2 i Toltorpsdalen, Mölndal. Visionen är att skapa unika och kvadratsmarta ungdomslägenheter enligt Moderna Fastigheters egenutvecklade koncept Studio Living™.

Planarbetet förväntas starta under 2016.