Moderna Fastigheter säljer Toltorp Studios till Månsson Fastigheter

2018-03-13

Moderna Fastigheter har i samarbete med Västprojekt, arkitektbyrån Semrén Månsson och kommunen tagit fram en ny detaljplan som tillåter ett flerbostadshus i fyra våningar. Visionen har varit att skapa en attraktiv byggnad med ett modernt uttryck, stora sociala ytor på taket och plats för ett 80-tal lägenheter. Planen vann laga kraft 2017.

Avtal har nu träffats med Månsson Fastigheter om försäljning av projektet vilket säkerställer  att byggnation genomförs enligt den ursprungliga visionen med projektet. Vi önskar Månsson Fastigheter lycka till med det fortsatta arbetet.