Moderna Fastigheter säljer Långedragsprojekt till TB-gruppen

2018-06-19

Fastigheten förvärvades 2014 tillsammms med Trivselfastigheter med visionen om att stärka centrumfunktionen och tillskapa attraktiva lägenheter vid Käringberget i Långedrag. Fyra år senare har en ny detaljplan arbetats fram i nära samarbete med Göteborgs kommun och arkitektbyrån Inobi.

Projektet har idag förvärvats av TB-gruppen som kommer genomföra byggnationen enligt den ursprungliga visionen. Vi önskar TB-gruppen lycka till med det fortsatta arbetet.