Moderna Fastigheter säljer bostadsprojekt till Järngrinden

2019-10-15

Fastigheten införskaffades 2016 av Moderna Fastigheter och Västprojekt. Sedan dess har ett förslag på ett nytt bostadskvarter utarbetats tillsammans med Kanozi Arkitekter. Förslaget, som innehåller butiker i bottenplan, ett parkeringsgarage och plats för 90-tal lägenheter, erhöll positivt planbesked 2018.

Avtal har idag träffats med Järngrinden som förvärvar projektet och därmed övertar det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi önskar Järngrinden stort lycka till.