Moderna Fastigheter förvärvar ytterligare en fastighet i Långedrag centrum

2017-05-29

Moderna Fastigheter äger sedan tidigare en fastighet vid Långedrag centrum där arbete med planändring pågår. Nu utökas satsningen genom ett förvärv av grannfastigheten. Visionen är skapa ett modernt flerbostadshus i trä med ett 20-tal lägenheter och som knyter an till pågående planprojekt och området i övrigt.

Projektet genomförs tillsammans med Trivselfastigheter.