Moderna Fastigheter avyttrar projekt med 100 bostäder till Skanska

2017-07-09

Moderna Fastigheter och Västprojekt förvärvade under 2016 en strategiskt placerad lagerfastighet på Klövervallsgatan på Hisingen. Kort därefter påbörjades arbetet med att få till stånd en planändring med inriktning på bostäder. Tillsammans med arkitektbyrån Semrén Månsson arbetades ett förslag fram innehållande ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter och kort därefter erhölls positivt planbesked.

Projektet har nu avyttrats till Skanska Nya Hem som kommer fullfölja planarbetet och byggnationen. Vi önskar Skanska lycka till med den fortsatta utvecklingen.